T.ü.FD Yavər Hacısoy

MƏSUL KATİB

Şəxsi məlumat

Təcürbə