Skip to main content Skip to search

İdarə Heyəti

Professor Arif Əfəndiyev

SƏDR

Dosent Ramin Bayramlı

SƏDR MÜAVİNİ

T.ü.FD Yavər Hacısoy

MƏSUL KATİB

Dr. Taleh Əliyev

ÜZV

Dosent Mehman Quliyev

ÜZV

Dr. Valeh Hüseynov

ÜZV

T.ü.FD Qumral Ələkbərova

ÜZV