XARİCDƏ TƏHSİL PROQRAMI QİYMƏTLƏNDİRMƏ KOMİSSİYASI