Skip to main content Skip to search

İşçi Qruplar

Klinik Laboratoriyaların İdarə olunması işçi qrupu

Biokimya işçi qrupu

Hematologiya-Hemostaz işçi qrupu

Mikrobiologiya işçi qrupu

Patologiya İşçi qrupu