Şifrə minimum 6 simvol, 1 böyük hərf, 1 kiçik hərf və 1 rəqəmdən ibarət olmalıdır