Skip to main content Skip to search

Rəhbərlər

Analız üçün verilən nümunədən imtina kriteriyaları

Nümunələrdən imtina kri­te­ri­yaları istək olunan testlərdən ası­lıdır. Laboratoriya tərəfindən qəbu­lundan imtina edilən nümunələr testi istəyən həkimə və ya testi göndərən mərkəzdəki məsul personala xəbər verilmədən atılmamlıdır.